En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Kambodsja
- Dere kan være stolte!

- Dere kan være stolte!

2012-03-12
I år har vi hatt en evaluering i Kambodsja hvis formålet var som følger: Hvordan ligger vi an til å nå målene våre om økt myndiggjøring og mindre fattigdom i de 37 landsbyene vi arbeider med? De første funnene blei presentert med Misjonsalliansens stab og partnere i dag.

Misjonsalliansen starta med fattigdomsbekjempelse i Kambodsja i 2009. Da inngikk vi partnerskap med fire lokale organisasjoner i fire ulike provinser for å kunne jobbe langsiktig og effektivt med fattige landsbyer. Det har vært mange feltbesøk, møter og felles planlegging på disse tre årene, og resultatene har begynt å vise seg i alle cd 37 lokalsamfunnene vi nå arbeider i. - Dere kan være stolte!Partnerskap: Ei vektskål eller et jevngammelt par som går langs en veg mot et felles mål? Kannbo i staben vår forteller engasjert om hvordan forholdet mellom Misjonsalliansen og våre fire lokale partnere fortoner seg.

- Det er tydelige resultater av nye muligheter og bedre vilkår i alle landsbyene som Misjonsalliansen arbeider gjennom lokale partnere, forteller Emelita. Hun er en av de tre eksterne konsulentene som har vært to uker i felt for å evaluere arbeidet vårt de siste to ukene. Hun føyer til at vi har grunn til å være stolte, og nikker anerkjennende til alle deltakerne på dagens workshop.

Både trening i nye jordbruksteknikker, seminar om vold i heimen og kurs i dyrehold blir sett på som en av de viktigste metodene i misjonsprosjektene. Samtidig er bygging av latriner, brønner, regnvannsbeholdere og skolebygg sett på som svært viktig. - De fleste utviklignskomitéene sier at både trening og kurs går best i hånd sammen med bygging for bedre helse og skolegang for de unge, poengterer Emelita. 

To lærerike uker for Misjonsalliansens lokale partnere og oss sjøl er over. Men arbeidet for å bygge lokalt demokrati, myndiggjøre unge og eldre på den kambodsjanske landsbygda, og å gi mange nye familier nye sjanser i livet vil fortsette. Det er et arbeid Misjonsalliansen trenger støtte til også de neste tre årene.

Og målet vårt? - Forandra lokalsamfunn som er i stand til å bekjempe fattigdom og forbedre livskvaliteten til alle deltakere i lokalsamfunnet! Bli med og støtt Misjonsalliansen i Kambodsja du óg!

Powered by Cornerstone