En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Kambodsja
Organisatorene på kurs

Organisatorene på kurs

2011-04-20
I april arrangerte Misjonsalliansen sammen med sin partner CRWRC (Christian World Relief Committe) et tre dagers seminar i lokalsamfunnsutvikling. Prinsipper i utviklingsarbeid og landsbyenes egne roller stod på agendaen.

Somaly (31) er deltaker på kurset. Ho er organisator av lokalsamfunnene som Misjonsalliansen arbeider med gjennom vår partner OREDA. "Jeg har blitt mye mer bevisst på hvordan geografisk beliggenhet, familiestruktur, arbeidsmuligheter, behov i landsbyen og det større fellesskapet er knytta sammen. Disse sammenhengene er nyttige å vite om når vi arbeider lokalt med utviklingsprosjekter, forteller Somaly. 

Praktisk innsikt

Deltakere fra alle de fire samarbeidspartnerene våre fikk teoretisk og praktisk innsikt i hvordan lokalsamfunn best kan organiseres for å drive fram gode resultater basert på landsbyenes egne behov. De fleste jobber som “community organizers”, som kan oversettes som organisatorer av lokalsamfunnene vi arbeider med, og spiller nøkkelroller i å aktivt skape møteplasser og fasilitere Misjonsalliansens arbeid i provinsene vi jobber.Organisatorene på kursDeler idéer: Kursholder Arun (fra venstre) og landsbyorganisator Somaly fra Misjonsalliansens partner i provinsen Kampot

Vi huker tak i Arun, ei av kursholderne, og lurer på hvordan kurset gikk. “Deltakerne var aktive og spurte mange spørsmål. Jeg synes det var fint at mange av de delte egne ideer om å arbeide med organisering av utviklingsarbeid”, avslutter hun.

Mobiliserer lokalsamfunnet

Organisatorene knytter kontakter mellom landsbyledere, innbyggere og våre lokale samarbeidspartnere. De er nøkkelpersoner i arbeidet med fattigdomsbekjempelse. Organisatorene bidrar til at barn, unge og eldre ute i de 27 landsbyene Misjonsalliansen arbeider med kan mobilisere lokalsamfunnet for å skape bedre leveforhold og en bedre hverdag . Dette seminaret er et steg videre i å styrke de i denne tjenesten.

 

Powered by Cornerstone