En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Kambodsja
Arbeidet

Arbeidet

Misjonsalliansen arbeider for å løfte fattige og marginaliserte mennesker ut av fattigdom. Vi jobber i 10 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Organisasjonen jobber primært i områder hvor behovene er størst og andre ikke er til stede. Visjonen til Misjonsalliansen er å gi livet en sjanse gjennom å frigjøre mennesker fra fattigdommen. Det gjøres med arbeid innen utdanning, helsetiltak, mikrokreditt og støtte til lokale kirker.

I Kambodsja jobber Misjonsalliansen sammen med Christian Reformed World Relief Committee- Cambodia (CRWRC-C). Gjennom våre lokale partnere jobber vi med utvikling av lokalsamfunn i fire provinser i Kambodsja: Kompong Speu, Kompot, Prey Veng og Svay Rieng.

I Kambodsja jobber Misjonsalliansen med utvikling av lokalsamfunn gjennom fem sektorer:

Barn og utdannelse

Kambodsjas skolesystem er fortsatt satt tilbake på grunn av Røde Khmers regime og forfølgelsen av alle med utdanning. Myndighetene jobber med å tilby alle barn gratis 10-årig grunnskoleutdanning over hele landet, i tråd med FNs tusenårsmål. Sammen med lokale partnere arbeider Misjonsalliansen for å legge til rette for at barn på landsbygda skal få et godt skoletilbud. Dette gjøres gjennom utvikling av barnehager, styrking av barne-og ungdomsskoler og organisering av lærerutdanning.

Helse, hygiene og miljø

I mange landsbyer må helt basale behov dekkes. Det er mangel på rent vann, fordi vannet i elvene blir stadig mer forurenset og i tørketida må man gå lange avstander for å skaffe rent vann. En overflod av søppel utgjør en fare for helsa til både mennesker og dyr. Misjonsalliansens lokale partnere arbeider derfor for å bygge brønner og vannpumper, latriner og for å rydde søppel. Samtidig drives undervisning om helse og  beskyttelse av miljøet.

Samfunnsutvikling og kapasitetsbygging

Misjonsalliansen støtter lokalt baserte organisasjoner som arbeider for å bedre og styrke samfunnsforholdene i landsbyene. Organisasjonene kalles CBOs (Community Based Organizations) og har ansvaret for å organisere utviklingsarbeidet  i landsbyene. Den kambodsjanske staben bidrar med ledertrening og opplæring slik at mennesker organiserer seg og jobber sammen for utvikling av lokalsamfunnet.

Rettighetsbasert arbeid og godt styresett

Det er en stor redsel for å si fra i Kambodsja. Det førte til at man ble drept under Pol Pots regime. Misjonsalliansen jobber for at de som oppfattes som fattige og stemmeløse, skal settes i stand til å uttrykke sine behov gjennom det sivile samfunn og overfor myndighetene. Som i resten av arbeidet er det her også et tydelig likestillingsfokus og støtte til kvinner. De lokalt baserte organisasjonene arbeider tett med de lokale myndighetene for å få et godt styresett i kommunene.

Matvaresikkerhet og jordbruk

Misjonsalliansen jobber for å styrke familier i landsbyene slik at de kan ha sikker og trygg tilgang på mat. Klimaet med regntid og lang tørketid gjør jordbruket sårbart for forandring, og avlingene kan utebli. 80% av bøndene driver med risdyrking.Gjennom opplæring på feltskoler for bønder, avling av fisk i egen fiskedam eller lån gjennom kubank, risbank eller frøbank organisert i sparegrupper jobber Misjonsalliansens lokale partnere for at kvinner og menn på landsbygda får høyere inntekt, respekterer miljøet og utnytter ressursene på en bærekraftig måte.

Deler av arbeidet støttes av NORAD, og resten gjennom Misjonsalliansens egne innsamlede midler

Powered by Cornerstone