En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Kambodsja
En kort historie om muligheter

En kort historie om muligheter

2014-10-02
Ballen har begynt å rulle i Misjonsalliansens arbeid med inkludering av personer med funksjonshemminger i Kambodsja.

Utdanningsprosjektet i Kambodsja startet i 2009. Det har vært et uttalt mål at barn og unge med funksjonshemninger skal få like muligheter som alle andre til en god skolegang der vi jobber. Lokalsamfunnsutvikling er komplisert, og mange aktører er med på å forme utviklingen av prosjekter. Det vanskeligste hittil har kanskje vært å sette ord på hva det vil si å være utenfor den vanlige deltakelse.

I hele denne uka har to pedagoger fra Utdanningsdepartementet holdt kurs for 21 utviklingsaktører i distriktet Oudong i Kambodsja. Deltakerne er kommunestyre, distriktsrepresentanter, foreldre til barn med funksjonshemninger og lærere ved barneskolen og ungdomsskolen, samt munkevesenets representant, 'Achaen'. '

En av fasilitatorene fra departementet, Kosal, sier følgende om de siste dagene: - Det tar tid å få folk i tale. Men i løpet av uka har flere av foreldrene begynt å dele fra sine erfaringer med hvordan det oppleves å ha barn med nedsatt funksjonsevne eller med et spesielt læringsbehov. Det er lovende for at deltakerne her denne uka kan jobbe sammen for å gi disse barna læringsmuligheter. 

Misjonsalliansen i Kambodsja satser på at ved å begynne å sette ord på problemer med eksklusjon av funksjonshemmede fra skolegang og samfunnsdeltakelse, så vil våre partnere, myndigheter og skoleledere rundt kunne sette i gang konkrete tiltak for inklusjon av alle (Det vil komme mer i neste utgave av Tsjili om hvordan noen av deltakerne opplevde dette kurset, så følg med på papir!)

En kort historie om muligheterGruppearbeid på tvers: Foreldre, lærere og myndigheter arbeidet i dag tidlig sammen med ulike case-oppgaver fra andre steder i Kambodsja for å klarere kunne se løsninger for eget arbeid med inkludering.

Jeg kjenner meg takknemlig som får være en del av disse endringene i Chumpuprek landsby her i Kambodsja. Det målretta arbeidet blant sårbare grupper i samfunnet vil fortsette. Flere barn og unge skal få muligheter til meningsfulle utviklings- og læringsaktiviteter de neste årene. Misjonsalliansen trenger din støtte for å øke innsatsen blant våre snart 30 samarbeidsskoler sør i landet. Gjerne bli med som fast giver eller fadder!

Powered by Cornerstone