En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Kambodsja
Søkeresultater9
1.
Kvinner meir makt enn menn
I landsbyen Leak Chuk får vi klar tale frå Mi Sany (44 år): Kvinnene har meir makt enn mennene no. Ho er sekretær i sparegruppa som no har 11 kvinner og 7 menn. Misjonsalliansen sin ...
https://www.kambodsjalive.no/innlegg/article/86954
2012-02-15 18:46:15
2.
Smilet er tilbake!
Hun mistet mannen, var superfattig, men har reist seg opp igjen, med litt hjelp fra Norge! Ham Sarun (44) er kanskje en gjennomsnittlig bonde på landsbygda i Kambodsja. I alle fall var hun ...
https://www.kambodsjalive.no/innlegg/article/88234
2010-10-28 00:00:00
3.
Tenner for utvikling
I helga var vi på vårt første besøk til prosjekta Misjonsalliansen driv i provinsane. Vi var med ein mobil tannlegeklinikk frå Phnom Penh som hjelper skuleelevar i distriktet med å få betre ...
https://www.kambodsjalive.no/innlegg/article/88285
2010-11-15 00:00:00
4.
Kambodsja bryter menneskerettighetene
I dag markeres det rundt i hele verden dagen da FN sin internasjonale erklæring om menneskerettighetene blei vedtatt. Flere menneskerettigheter brytes daglig i Kambodsja. Hva kan vi gjøre for å bedre ...
https://www.kambodsjalive.no/innlegg/article/88292
2010-12-10 00:00:00
5.
Ho redda familien!
Denne dama møter oss med det varmaste smilet vi har sett så langt. Ho smiler med heile kroppen og takkar heilhjarta for lånet frå Misjonsalliansen. Med det redda ho heile familien sin. -Takka ...
https://www.kambodsjalive.no/innlegg/article/88293
2010-12-14 00:00:00
6.
Kua mi eg takkar deg
-Eg hadde aldri trudd eg skulle eige mi eiga ku. Dette er første gong i livet eg eig ei ku, seier Mrs Nuon Hon (57) stolt. Ho er med i ei sparegruppe og har fått lån til å kjøpe ei ku. No skal kua ...
https://www.kambodsjalive.no/innlegg/article/88295
2011-01-13 00:00:00
7.
Barnehagene i full drift
I Norge er det nå stort sett full barnehagedekning, noe de fleste mødre og fedre synes er flott. På landsbygda i Kambodsja er det få barnehager, og de fleste barna blir med foreldrene sine på jobb. I ...
https://www.kambodsjalive.no/innlegg/article/88297
2011-01-24 00:00:00
8.
Jentene inntar skulen!
I Kambodsja har jentene lenge vore i mindretal på barne- og ungdomsskulen. Færre jenter har begynt på skulen og fleire jenter enn gutar droppa ut. Mange vert rekruttert inn i tekstilindustrien eller ...
https://www.kambodsjalive.no/innlegg/article/88298
2011-02-02 00:00:00
9.
Tøffe kvinner i Kambodsja
I Kambodsja vart kvinnedagen feira med statleg styrte arrangement, medan sivilsamfunnet vart nekta å markere dagen i hovudstaden. Ei gruppe med over 2000 kvinner møttes likevel utanfor Phnom Penh og ...
https://www.kambodsjalive.no/innlegg/article/88301
2011-03-09 00:00:00
Powered by Cornerstone